Tilbake til forsiden Hekseskolen
Diskusjonsforum for Hekseskolens elever, aspiranter og andre interesserte.
 
 HjelpHjelp   SøkSøk   MedlemslisteMedlemsliste   GrupperGrupper   RegistrerRegistrer 
 ProfilProfil   Private meldingerPrivate meldinger   Logg innLogg inn 
Liljens politiske mål.

 
Ny tråd   Svar på tråden    Tilbake til forsiden -> Liljens vei.
Les forrige tråd :: Les neste tråd  
Forfatter Beskjed
Meum
Site Admin


Registrert: 17.12.2007
Innlegg: 216

InnleggSkrevet: ma. mars 18, 2013 13:33    Emne: Liljens politiske mål. Svar med sitat

Verdenssamfunnet har stø kurs mot de mål som ble satt for den nye verdensorden slik de ble formulert av Adam Weishaupt, Karl Marx og forfatterne av innskriften på The Georgia Guidestones. Når det endelige målet er nådd har vi en verden som er et paradis for en rik elite og et helvete for alle andre.
Et globalt diktatur hvor myndigheter og kapitaleiere (overklassen) samarbeider, ved hjelp av lovverket, om å undertrykke og utbytte underklassen. Jfr. situasjonen i China.

I den fortsatt såkalte frie verden er det mye skriverier mot en slik utvikling. Men motstanden spriker i alle retninger og vil aldri kunne forhindre at globalistene når sine mål. Så vidt jeg vet er Liljen det eneste system med klart formulerte hovedmål for en utvikling det vi kaller vanlige folk er mer tjent med. Liljen har to hovedmål:
A: På det personlige plan er målet "Frihet fra fortidens lenker"
B: Det politiske mål er å skape en verden hvor kjærlighet og fred hersker.

Disse to målene henger sammen ut fra den gamle regel om at skal vi forandre verden må vi begynne med oss selv.

Delmålene for punkt A ligger på hjemmesiden: http://www.liljensvei.com/, så her vil jeg ta for meg delmålene for å skape en verden hvor kjærlighet og fred hersker. Et greit utgangspunkt er globalistenes delmål, klarest utformet av Adam Weishaupt og på The Georgia Guidestones. Weishaupts delmål finnes igjen i det kommunistiske manifest, så Karl Marx kan holdes utenfor.

Adam Weishaupts delmål:
l. Å avskaffe alle eksisterende regjeringer
2. å avskaffe privat eiendom,
3. å avskaffe arveretten,
4. å avskaffe patriotismen (nasjonalfølelsen),
5. å avskaffe alle religioner,
6. å avskaffe familien,
7. å danne en verdensregjering.

Delmålene på The Geogia Guidestones:
1. MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE
2. GUIDE REPRODUCTION WISELY - IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY
3. UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE
4. RULE PASSION - FAITH - TRADITION - AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON
5. PROTECT PEOPLE AND NATIONS WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS
6. LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY RESOLVING EXTERNAL DISPUTES IN A WORLD COURT
7. AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS
8. BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH SOCIAL DUTIES
9. PRIZE TRUTH - BEAUTY - LOVE- SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE
10. BE NOT A CANCER ON THE EARTH - LEAVE ROOM FOR NATURE - LEAVE ROOM FOR NATURE


Det bør være motstandsbevegelsens oppgave å sette opp mål som motvirker globalistenes mål. Vi begynner med Weishaupt:
W 1. Å avskaffe alle eksisterende regjeringer.

Her er det underforstått at det er alle nasjonale regjeringer som skal avskaffes og erstattes med en regjering som styrer hele verden.
En geografisk enhet må nødvendigvis ha en form for styring. Ett sett lover og regler som innbyggerne må forholde seg til. Det er ganske greit at alle er pålagt å kjøre bil på høyre side av veien. En form for vasall-regjering vil det nok også bli under globalistene. Norge er jo på god vei,
og den norske regjeringens viktigste oppgave er å sette iverk EU-direktiver. Mitt forslag til motstandsbevegelsens første delmål er:

M 1. Å innføre direkte-demokrati.

W 2. Å avskaffe privat eiendom.

Her er det underforstått at all eiendom skal overføres til den globale regjering og deres vasaller. Det vil trolig skje ved en gradvis økning av
eiendomsskatt slik at vanlige mennesker rett og slett ikke har råd til å bo i egen bolig. Her har vi et dilemma fordi det eneste som kan stanse den
gradvise overføring av formue til de super-rike er progressiv formueskatt. Et greit delmål for motstandsbevegelsen kan da være:

M 2. Å arbeide politisk for at progressiv beskatning av formue og eiendom ikke rammer vanlige folk.

W 3. Å avskaffe arveretten.

Dette er jo smør på flesk. Når privat eiendom er avskaffet, så blir det heller ikke noe å arve. En arbeidstaker som har bodd hele livet i en leid
bolig har heller ikke lagt seg opp noen formue av betydning. Det er mulig at det er arv av titler Weishaupt tenker på her. Arv er også et av de midler som de super-rike har for å beholde sin rikdom, så her blir motstandsbevegelsens delmål:

M 3. Å arbeide for en progressiv arve-skatt som ikke rammer vanlige folk.

W 4. Å avskaffe patriotismen (nasjonalfølelsen).

Kristendommen er en av globalistenes hovedfiender. Den egentlige fiende er Jesu` kjærlighetsbudskap. Kjærlighet er manifestert i oss mennesker som evnen til å inkludere og evnen til å føle seg inkludert. Det kjærlighetsløse samfunn er en betingelse for at globalistene når sitt mål. Når alle deres undersåtter gir blanke i alle andre enn seg selv, så kan myndighetene herje som de vil. Motstandsbevegelsen må følgelig ha som mål å styrke kjærlighetsevnen.
Det er psykologiske årsaker til at kjærlighetsevnen mangler så her er et greit delmål:

M 4. Å innføre psykologi som fag i skolen. Tilpasset de forskjellige aldersgrupper.

W 5. Å avskaffe alle religioner.

Her er det underforstått at religion skal erstattes med persondyrkelse. Det er den globale regjeringssjef og hans vasaller som skal dyrkes. Jfr.
eksisterende diktaturer. En annen faktor er at tro på reinkarnasjon er farlig for alle diktaturer. Tanken på å bli gjenfødt i det samme helvete
kan føre til motstand mot tingenes tilstand. Som vi vet er globalistenes femtekolonister svært så opptatt av å benekte en åndelig virkelighet. Et delmål for motstandsbevegelsen kan være:

M 5. Å motarbeide religionshat.

W 6. Å avskaffe familien.

En hendig metode for å skaffe lydige undersåtter. Det gjelder å traumatisere barna slik at de vender seg til myndighetene for å finne den trygghet de aldri fikk på naturlig måte. Folks traumer er psykopatenes maktgrunnlag. Å styrke familiebånd har også med kjærlighetsevnen å gjøre. Det drives nå politisk arbeid for å gjøre det lettere å ta barna vekk fra foreldrene. Det er helt opplagt at det finnes mange inkompetente foreldre, men i stedet for å arbeide for den mest innlysende løsning, å sørge for avlastning og kursing av foreldre som sliter, jfr.TV-serien "Super-Nanny" velges altså den mest destruktive løsning: Å ta barna vekk fra foreldrene. Her kan delmålet hentes fra Mor Theresa:

M 6. "If you wish to work for world-peace, go home and love your family"

W 7. Å danne en verdensregjering.

Alle patriarkalske systemers store drøm er å herske over hele verden. Det kan bare skje ved hjelp av en krig mellom systemene som varer til ett system står igjen som vinner. Det kan unngås ved at den maskuline drivkraft revir, makt og sex blir balansert ut med den feminine inkluderende drivkraft. Når morsinstinktet og farsinstinktet er den styrende kraft i verdens ledere, er tiden kommet til å lage et verdensråd som har under seg ekspert-grupper på forskjellige områder som legger fram løsninger på globale problemer. Disse kan så igjen sendes ut som forslag til verdens regjeringer.
Vi har i hvert fall ikke bruk for en gjeng maktmennesker som sender rundt direktiver. Dette har igjen med Liljens mål på det personlige plan å gjøre.
Å stille krav til politiske ledere om at de skal ha en sunn balanse mellom kjærlighet og vilje før de får maktposisjoner er vel noe langsiktig. Som
motstandsbevegelsens delmål kan vel denne være grei:

M 7. Å utbre kunnskap om metoder som skaper balanse mellom kjærlighet og vilje.

Så var det The Georgia Guidestones.

TGG 1. MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE.

Hvordan eliten har tenkt å redusere verdens befolkning er det mange meninger om. Det er opplagt at overbefolkning er et problem, men at det kreves drastiske løsninger er ikke opplagt. Her er det to humane løsninger og altså delmål for motstandsbevegelsen

M.8 Sørge for at alle får en utdannelse som kan føre til at de kan forsørge seg og sin familie. Velstandsutviklingen er årsaken til at familier velger
å få færre barn.
Garantert alderspensjon for alle.
Fattige mennesker får mange barn for å sikre sin alderdom.

TGG 2. GUIDE REPRODUCTION WISELY - IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY.

Her er det underforstått at det er underklassen det skal drives avl på. For å avle fram fysisk robuste slaver som kan tjene sine herrer. Det er tvilsomt om en del karakteregenskaper hos overklassen, som er vel så skadelige for menneskehetens framtid, vil bli regnet som uønskede egenskaper. Et delmål for motstandsbevegelsen kan være:

M 9. Å sørge for at alle får anledning til å utvikle sine evner ut fra sine forutsetninger.

TGG 3. UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE

Poenget med dette blir greit forklart her: http://no.wikipedia.org/wiki/Nytale. Motstandsbevegelsen må motarbeide alle forsøk på en forflatning av språket.

M 10. Skolene bør sørge for at fremmedspråklige elever har tilgang til litteratur på sitt morsmål.

TGG 4. RULE PASSION - FAITH - TRADITION - AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON

Denne har jeg oversatt slik: Styr lidenskap - tro - tradisjon - og alle ting med sunn fornuft. Det kan vel tolkes til at alt som vitenskapen ikke kan bevise eksistensen av må motarbeides. Den faller i så fall under M 5.

TGG 5. PROTECT PEOPLE AND NATIONS WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS

Utviklingen så langt viser at lovene blir laget for å sørge for at de rike kan bli enda rikere. I tillegg er lovene ordnet så viselig at en vanlig
arbeidstaker ikke har noen mulighet til å få rettferdighet via domstolene. Det kan føre til økonomisk ruin. Overklassen kan ture fram som de vil.
Ellers kan punktet stå som det er og blir altså slik:

M 11. Beskytt folk og nasjoner med rettferdige lover og domstoler.

TGG 6. LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY RESOLVING EXTERNAL DISPUTES IN A WORLD COURT

Denne trenger bare en liten vri for å kunne brukes som delmål også for motstandsbevegelsen:

M 12. La alle nasjoner bli styrt internt av direktedemokrati og la alle internasjonale tvister bli løst av en internasjonal domstol.

TGG 7. AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS

Underforstått er det nok at alle lover som forhindrer overklassens frie utfoldelse skal vekk og at all offentlig kontroll av deres virksomhet skal
fjernes. Et forslag til delmål for motstandsbevegelsen kan være:

M 13. La alle lover og offentlige kontrollorganer i hovedsak tjene flertallets interesser.

8. BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH SOCIAL DUTIES

Denne er stygg, og her kommer elitetenkningen klart fram. Et fysisk handicapped eller traumatisert individ som har mer enn nok med å klare hverdagen skal ikke ha noen rettigheter. Et delmål for motstandsbevegelsen kan se slik ut:

M 14. Alle mennesker har lik verdi, og det er samfunnets oppgave å legge forholdene til rette for at alle skal kunne forsørge seg selv og sin familie.

TGG 9. PRIZE TRUTH - BEAUTY - LOVE- SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE

Sannheten om overklassens spill gjelder nok ikke for denne og å dyrke skjønnhet er noe tvilsomt. Ellers er delmålet greit nok også for motstandsbevegelsen med en liten vri:

M 15. Dyrk sannhet og kjærlighet og lev i harmoni med naturen.

TGG 10. BE NOT A CANCER ON THE EARTH - LEAVE ROOM FOR NATURE - LEAVE ROOM FOR NATURE

Hvilken samfunnsgruppe som er en kreftsvulst for jorda kan det nok være delte meninger om. Ellers faller denne under M 15.
Til toppen!
Vis profilen til brukeren Send en privat melding Send e-post Besøk hjemmesiden til brukeren
Vis innlegg fra:   
Ny tråd   Svar på tråden    Tilbake til forsiden -> Liljens vei. Alle tidspunkter gjelder for tidssonen GMT
Side 1 av 1

 

Hurtigsvar:
Brukernavn: 

Siter siste melding
Bruk signatur
 
Gå til:  
Du kan starte nye tråder
Du kan svare på tråder
Du kan ikke endre dine egne innlegg
Du kan ikke slette dine egne innlegg
Du kan ikke stemme ved avstemninger


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Rapporter misbruk

Søk blant norske bedrifter på io.no