Tilbake til forsiden Hekseskolen
Diskusjonsforum for Hekseskolens elever, aspiranter og andre interesserte.
 
 HjelpHjelp   SøkSøk   MedlemslisteMedlemsliste   GrupperGrupper   RegistrerRegistrer 
 ProfilProfil   Private meldingerPrivate meldinger   Logg innLogg inn 
Thelemas begreper

 
Ny tråd   Svar på tråden    Tilbake til forsiden -> Liljen vs Thelema.
Les forrige tråd :: Les neste tråd  
Forfatter Beskjed
Meum
Site Admin


Registrert: 17.12.2007
Innlegg: 215

InnleggSkrevet: sø. mars 11, 2012 16:24    Emne: Thelemas begreper Svar med sitat

I utgangspunktet hadde jeg et positivt syn på thelema, og anbefalte faktisk systemet på Hekseskolens hjemmeside. En helt grei åndelig vei for Hekseskolens elever etter at de hadde gjort grunnarbeidet med å rydde opp i sin fortid. Etter hvert fikk jeg et litt annet syn på saken. Grunnlaget for konflikten var mitt forsøk på å få i gang en diskusjon om thelemas læresetning: Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

Nå er det lagt ut en del forklaringer på thelemas begreper på nettet, og i ledige stunder vil jeg ta for meg de forklaringene, sammenholde dem med Liljens syn på samme sak, men også påvise det sprik i liv og lære jeg mener ligger i thelema.

Det er da mest naturlig å begynne nettopp med: Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

Følgende er hentet fra wicca.no:
”Helt på spissen kan en si at Kjærlighet i denne sammenheng er et synonym for "respekt". Hvis du elsker din neste, da respekterer du din neste, og alt han/hun står for. Du vil derfor være nødt til å vise respekt for dem, og derfor ikke skape unødvendige konflikter med dem.
Jeg har sett Agape i Thelemas Lov tolket på denne måten. Når en skal utføre sin Vilje (Thelema) i ens Liv, må den tøyles av Kjærlighet (Agape). Hvis en skal til å utføre en handling, tilsynelatende i tråd med ens Vilje, som ikke klarer å framvise Kjærlighet - respekt - for en annen stjerne ("Enhver mann og kvinne er en Stjerne" - fra Thelemas Lov), da burde man kanskje revurdere handlingen for å se etter om den virkelig passer med ens Sanne Vilje. "Kjærligheten er Loven, Kjærlighet under Vilje." Det burde ikke være noen konflikt mellom disse to delene dersom en virkelig er på den rette veien.!
Kilde: http://idun.wicca.no/bos/thelema/

Liljen ville formulere denne slik: Kjærlighet er loven, kjærlighet over vilje.
I diskusjonene gikk det fram at thelema setter likhetstegn mellom kjærlighet og sex, men her er altså definisjonen ”respekt”. I Liljen defineres kjærlighet som evnen til å inkludere og evnen til å føle seg inkludert, men i grunnen innebærer det også respekt. I alle viljehandlinger overfor naturen, inkludert andre mennesker, må erkjennelsen av at alle er inkludert i naturen føre til at ingen konflikt skal ramme en uskyldig tredjepart. Ordet ”respekt” har et element av frykt, men i og med at thelema er et patriarkalsk system, så er definisjonen grei nok. Den strøm av skjellsord og negativ kommunikasjon jeg ble møtt med i diskusjonene kan tyde på at thelemitter har en noe spesiell definisjon av ordet ”respekt”.
Ut fra ovenstående forklaring ser du ut som om thelemittene så en konflikt som nødvendig, hvis ikke er den saken et opplagt sprik i liv og lære.

I og med at Liljen skiller mellom Rosens vei og Sverdets vei i omgang med andre, blir det en viss forskjell. På Rosens vei (blant venner) gjelder regelen: Min vilje er like viktig som din vilje og når vilje står mot vilje, må det forhandlinger og kompromiss til. På Sverdets vei (i kampen for tilværelsen) gjelder regelen: Min vilje er viktigere enn din vilje, og ingen får mer respekt enn de fortjener.
Til toppen!
Vis profilen til brukeren Send en privat melding Send e-post Besøk hjemmesiden til brukeren
Meum
Site Admin


Registrert: 17.12.2007
Innlegg: 215

InnleggSkrevet: to. des. 27, 2012 10:29    Emne: "Den sanne vilje" Svar med sitat

”Den sanne viljen er et begrep innen Thelema som betegner menneskets sanne kjerne eller vesen. Grunnleggeren av filosofien og religionen Thelema, Aleister Crowley, sier følgende om den sanne viljen:
Enhver mann og enhver kvinne har en kurs, delvis avhengig av selvet, og delvis avhengig av omgivelsene, som er naturlig og nødvendig for begge.

Med andre ord er den sanne viljen avhengig av menneskets indre faktorer, selvet, og de begrensninger eller muligheter som omgivelsene legger på dette individet. Denne viljen er menneskets sanne natur og Thelema preker således at man skal finne fram til denne viljen og følge den. Som Thelemas lov sier: «Gjør hva du vil skal være hele Loven.».
Fullkommengjørelsen av denne «sanne viljen» søkes oppnådd gjennom det system som Aleister Crowley utarbeidet som kalles Magick.
Aleister Crowley benytter begrepet «vilje» og «sann vilje» om hverandre i sine skrifter og omtaler noen ganger begrepet som skjebne. Det man skal merke seg er at Crowleys forestilling om dette begrepet likevel ikke er fatalistisk.

Begrepet om den sanne viljen kan også med rette kalles for mystisk. Mystisk i den forstand at erfaringen av å finne denne viljen faller under begrepet visjonen av individets «Hellige skytsengel» (engelsk Holy guardian angel'). Med andre ord er det å leve i samsvar med den sanne viljen det samme som å være i samtale med denne Hellige skytsengel og oppnåelsen av den regnes som å være en altomveltende personlig og subjektiv erfaring.”
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_sanne_vilje

Begrepet ”å finne sin sanne vilje” regnet jeg som sammenfallende med Liljens begrep ”å finne sin plass og oppgave i skaperverket”. Crowley skriver: ”Enhver mann og enhver kvinne har en kurs, delvis avhengig av selvet, og delvis avhengig av omgivelsene, som er naturlig og nødvendig for begge.” Det er jeg helt enig i. Det er mulig at thelema har en metode for å finne ut av de biologiske forutsetninger for ”den sanne vilje”. Så langt har forklaringen på den metoden glimret med sitt fravær, og det er mulig det er noe som blir avdekket for de ”innviede” et eller annet sted i det hierarkiske gradssystemet. Enneagrammet er et hendig verktøy for å finne løsningen på det spørsmålet uten noen årelang klatring i et hierarkisk system. Det er muligens årsaken til thelemittenes vrøvling om Enneagrammet fullstendig blottet for forståelse av systemet.

Så var det de begrensninger omgivelsene setter og har satt for ”å finne sin sanne vilje”. Et noenlunde selvstendig individ har muligheten til selv å velge sine omgivelser. Det som hindrer ”den sanne vilje” er de begrensninger som ble satt den gang individet ikke var selvstendig. I utviklingen fra barn til voksen. Hvilket dreier seg om Liljens mål på det personlige plan: Å fri seg fra fortidens lenker. Heller ikke metoder for den prosessen kom fram i mine diskusjoner med thelemittene. Derimot var det mye drittslenging om ”teologen og alkoholikeren” John Bradshaw hvis metode jeg har funnet som et ypperlig hjelpemiddel til å gjenopprette de utviklingsmessige skader som leder vekk fra ”den sanne vilje”.
Til toppen!
Vis profilen til brukeren Send en privat melding Send e-post Besøk hjemmesiden til brukeren
Meum
Site Admin


Registrert: 17.12.2007
Innlegg: 215

InnleggSkrevet: fr. jan. 11, 2013 12:49    Emne: Holy Guardian Angel Svar med sitat

I boken "Magick whitout tears" skriver Crowley følgende om "The Holy Guardian Angel" (HGA):
"It should never be forgotten for a single moment that the central and essential work of the Magician is the attainment of the Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel. Once he has achieved this he must of course be left entirely in the hands of that Angel, who can be invariably and inevitably relied upon to lead him to the further great step—crossing of the Abyss and the attainment of the grade of Master of the Temple."
(Magick Without Tears, Ch.83)

Jeg finner ingen autorisert norsk oversettelse av dette og følgende er en litt justert Google-translater oversettelse:
"Det bør aldri bli glemt et eneste øyeblikk at det sentrale og avgjørende arbeid for magikeren er kunnskap om, og konversasjon med, HGA. Når han har oppnådd dette må han selvsagt ha full tillit til at engelen gir grunnlaget for å krysse avgrunnen og for oppnåelse av graden Master of the Temple."

I samme bok skriver Crowley også dette:
Now, on the other hand, there is an entirely different type of angel; and here we must be especially careful to remember that we include gods and devils, for there are such beings who are not by any means dependent on one particular element for their existence. They are microcosms in exactly the same sense as men and women are. They are individuals who have picked up the elements of their composition as possibility and convenience dictates, exactly as we do ourselves... I believe that the Holy Guardian Angel is a Being of this order. He is something more than a man, possibly a being who has already passed through the stage of humanity, and his peculiarly intimate relationship with his client is that of friendship, of community, of brotherhood, or Fatherhood.
He is not, let me say with emphasis, a mere abstraction from yourself;
and that is why I have insisted rather heavily that the term 'Higher Self' implies a damnable heresy and a dangerous delusion."

Justert google-translater-oversettelse skulle bli omtrent slik:
Nå, på den annen side er det en helt annen type engel, og her må vi være spesielt nøye med å huske at vi inkluderer guder og djevler,og slike vesener er ikke på noen måte avhengig av et bestemt element for deres eksistens. De er mikrokosmos på nøyaktig samme vis som menn og kvinner er. De er individer som har plukket opp elementer av deres sammensetning som mulighet og bekvemmelighet tilsier, akkurat som vi gjør selv ... Jeg tror at HGA er et vesen i denne sammenheng. Han er noe mer enn et menneske, muligens et vesen som allerede har gått
gjennom fasen av menneskeheten, og hans besynderlige intime forhold til sin klient er av vennskap, fellesskap, brorskap, eller farskap.
Han er ikke, la meg si med vekt, bare abstraksjon fra deg selv; og det er derfor jeg har insistert heller tungt at begrepet "høyere selv" innebærer et forbannet kjetteri og en farlig illusjon."

Dette tolker jeg til at en magikers HGA kan være både en engel og en djevel. I Lilje-språk enten en åndelig entitet med det åndelige tyngdepunkt i det lyse aspekt (en engel) eller med det åndelige tyngdepunkt i det mørke aspekt (en djevel). Hvilket forteller meg at thelemitters søken etter sin HGA kan være en temmelig risikabel affære. Sannsynligheten for at HGA har det åndelige tyngdepunkt i samme aspekt som en selv, er høy.

I Liljens utviklingsarbeid inngår dialog med det indre barn som et viktig element. Poenget er å la voksenegoet bli den beskytter, omsorgsperson og veileder det indre barn aldri hadde. For å få noe fornuftig ut av den dialogen, så må eleven sørge for at hans/hennes voksenego har kontakt med Gudens og Gudinnens konstruktive sider i det lyse aspekt. Det betyr å vekke farsinstinktet og morsinstinket i en selv. I den prosessen gjelder det å ha tillit til at naturen er
på vår side. Så vil vi finne ut at det indre barns tillit til oss og fars/mors-instinktet utvikles hånd i hånd.

Vi er best tjent med å la det voksenego vi fra naturens side var ment å ha, være vår Holy Guardian Angel.
Til toppen!
Vis profilen til brukeren Send en privat melding Send e-post Besøk hjemmesiden til brukeren
Vis innlegg fra:   
Ny tråd   Svar på tråden    Tilbake til forsiden -> Liljen vs Thelema. Alle tidspunkter gjelder for tidssonen GMT
Side 1 av 1

 

Hurtigsvar:
Brukernavn: 

Siter siste melding
Bruk signatur
 
Gå til:  
Du kan starte nye tråder
Du kan svare på tråder
Du kan ikke endre dine egne innlegg
Du kan ikke slette dine egne innlegg
Du kan ikke stemme ved avstemninger


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Rapporter misbruk

Søk blant norske bedrifter på io.no